CRISPY LECHON KAWALI

Loading… 43,289 Kung minsan ay nakaka-pagtaka kung bakit ang ang pagkaluto ng lechon kawali ay iba iba. Mayroong crispy at mayroon naman hindi gaanong crispy. Ang recipe na ito ang siyang makasasagot sa iyong katanungan. Paano nga ba gawing super crispy ang balat ng Lechon Kawali? Paalala: Maghanda ng malalim na kaldero at may takip. … Continue reading CRISPY LECHON KAWALI