Tanglad Juice (Lemongrass)

Loading… Post Views: 8,806 Bago gumawa ng Tanglad Juice alamin natin ang mga benepisyo or gamit ng Tanglad sa araw-araw. Alam mo ba? -Ang pag-inom palagi ng pina-kuluang tanglad (lemongrass) ay nakakalinis ng atay (liver) at bato (kidney). It can also lower your blood sugar if you have diabetes. -Nagtataglay din ito ng orientin, chlorogenic … Continue reading Tanglad Juice (Lemongrass)