Filipino Native Food · Lutong Bahay (Daily Menu) · Vegetables

Diningdeng na Saluyot na may Pritong Hito

Loading… Post Views: 23,885 Diningdeng na Saluyot, Himbabao at Bulaklak ng Kalabasa Diningdeng na Saluyot, Himbabao at Bulaklak ng Kalabasa, Ilocanos favorite vegetable recipe of all time. Grilled or fried Hito is one of their best choice of fish when it comes to cooking a variety of nutricious veggies in one pot . Diningdeng na… Continue reading Diningdeng na Saluyot na may Pritong Hito