Filipino Native Food · Kakanin · Lutong Bahay (Tagalog Version)

Cassava Buko Bibingka (Tinagalog)

Loading… Cassava Buko Bibingka or ang iba ang tawag ay Cassava cake naman. Ito ay ginagamitan ng ginadgad na cassava or kamoteng kahoy sa tagalog. Cassava Buko Bibingka (Tinagalog) Sangkap: 2 cups grated cassava 1 cup young coconut (buko) strips 2 eggs 1 cup sugar ( I use 3/4 cup only) 3/4 cup evaporated milk… Continue reading Cassava Buko Bibingka (Tinagalog)