Filipino Native Food · Kakanin · Lutong Bahay (Tagalog Version)

Cassava Buko Bibingka (Tinagalog)

Loading… Cassava Buko Bibingka or ang iba ang tawag ay Cassava cake naman. Ito ay ginagamitan ng ginadgad na cassava or kamoteng kahoy sa tagalog. Cassava Buko Bibingka (Tinagalog) Sangkap: 2 cups grated cassava 1 cup young coconut (buko) strips 2 eggs 1 cup sugar ( I use 3/4 cup only) 3/4 cup evaporated milk… Continue reading Cassava Buko Bibingka (Tinagalog)

Filipino Native Food · Filipino Recipe · Kakanin

​Cassava  Cake using Cassava Flour – Mama’s Guide

Loading… Cassava  Cake using Cassava Flour INGREDIENTS: 2 c cassava flour 1 cup sugar 1/2 cup evaporated milk 1/2 cup coconut milk 1 cup young coconut (macapuno) 2 pcs egg (yolk and white beaten separately) 2 tsp baking powder 1/2 cup butter 1/2 tsp vanilla Toppings: 3 Egg Yolks 1/3 Cup Sweetened Condensed Milk 2/3… Continue reading ​Cassava  Cake using Cassava Flour – Mama’s Guide