Chicken Recipes · Lutong Bahay (Daily Menu)

Pininyahang Atay at balunbalunan ng Manok

Post Views: 21,110 Pininyahang Atay at balunbalunan ng Manok or in English language it is called Chicken Liver and Gizzard Adobo with Pineapple. Try it today, its yummy! Pininyahang Atay at balunbalunan ng Manok INGREDIENTS: ½ kilo Chicken liver ¼ kilo Chicken Gizzard ¼ kilo Chicken pieces 1 head garlic, crushed 1 Onion, minced 2… Continue reading Pininyahang Atay at balunbalunan ng Manok