Filipino Native Food · Filipino Recipe · Kakanin

PALITAW SA LATIK WITH BUKO

Loading… PALITAW SA LATIK WITH BUKO Palitaw sa Latik with Buko is like mochi balls with sugar syrup, you can put langka or pandan to flavor these filipino dessert kakanin. Grabeh sa yumminess! Any cravings will be satisfied. PALITAW SA LATIK WITH BUKO Yield: 26 pcs small palitaw Ingredients: 2 cups glutinous rice flour 1… Continue reading PALITAW SA LATIK WITH BUKO