Filipino Native Food · Kakanin · Lutong Bahay (Daily Menu)

Sapin Sapin (Tinagalog)

Post Views: 66,444 Ang recipe na ito ng Sapin Sapin (Tinagalog) ay makakagawa ng isang bilao ng Sapin sapin gamit ang isang malapad or malaking 32-36″ steamer. Maghanap lamang sa palengke ng malalaking uri ng steamer. Simple lamang at madaling unawain ang paraan ng pagluluto. You may also want to check out the english version… Continue reading Sapin Sapin (Tinagalog)

Filipino Native Food · Kakanin

Sapin-Sapin Recipe

Post Views: 67,469 Did you grow up eating Sapin-Sapin everytime mom will come home from the market? I am too, hahaha. This kakanin recipe takes about more than 3 hours in cooking time. The steaming time per layer takes about 30-45 minutes. It’s delicious and cravings satisfied once done. The texture is so soft and… Continue reading Sapin-Sapin Recipe