Desserts · Filipino Recipe · Gelatin · Salad · Street food

‪Jelly Salad

Loading… Paano gumawa ng jelly salad na pang business, ito yung streetfood jelly salad na nilalako sa mga eskwelahan. Ito ang secret recipe ng street food jelly salad na nabibili natin sa kalye.Gulaman strips imbis na buko ang ginamit ay tinipid sa pag gamit ng look alike buko. Dahil mahal ang buko, jelly strips na… Continue reading ‪Jelly Salad