Appetizers · Chinese Food · Street food

PINSEC FRITO (Fried Wonton Wrappers)

Post Views: 16,330 Pinsec Frito (Fried Wonton Wrappers) – These are “Pinseques Fritos”, its kinda funny because the name is Spanish but the recipe is Cantonese in origin. They are deep fried pork-filled wonton. PINSEC FRITO (Fried Wonton Wrappers) Recipe 1 INGREDIENTS: 1 kl ground pork 1  1/2 cup carrots, minced 4 tablespoons sesame oil… Continue reading PINSEC FRITO (Fried Wonton Wrappers)

Desserts · Filipino Recipe · Gelatin · Salad · Street food

‪Jelly Salad

Post Views: 64,710 Paano gumawa ng jelly salad na pang business, ito yung streetfood jelly salad na nilalako sa mga eskwelahan. Ito ang secret recipe ng street food jelly salad na nabibili natin sa kalye.Gulaman strips imbis na buko ang ginamit ay tinipid sa pag gamit ng look alike buko. Dahil mahal ang buko, jelly… Continue reading ‪Jelly Salad