Filipino Native Food · Kakanin

Tinubong ng mga Ilocano

Post Views: 19,871 Tinubong ( Kalamay of Ilocos Sur) at Vigan Heritage Village. Nakatikim ka na ba nito? Isa sa mga native delicacies ng mga Ilocano. Ang sarap! Tinubong is a delicacy found all throughout the Ilocos Region. The name is derived from the container “tubong,” which the inter-node of a bamboo. Tinubong is a… Continue reading Tinubong ng mga Ilocano